Tiền thưởng Nạp tiền 100%

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch?
Mở tài khoản Live hoặc Demo trực tuyến chỉ trong vài phút và bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng như các thị trường khác.
Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

Khuyến mãi

Tiền thưởng Nạp tiền 100%

Trader’s Way mở rộng cơ hội giao dịch của bạn bằng cách mang đến cho bạn khoản tiền thưởng 100% cho khoản tiền nạp của bạn. Bạn chỉ cần nạp tiền, chọn số tiền thưởng và nó sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn. Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản của bạn dựa trên cơ sở khối lượng giao dịch hằng ngày.