Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch?
Mở tài khoản Live hoặc Demo trực tuyến chỉ trong vài phút và bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng như các thị trường khác.
Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

Hoa hồng thấp

Hoa hồng giao dịch của chúng tôi rất thấp và áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn giao dịch trên tài khoản tiêu chuẩn, hoa hồng của chúng tôi đã được bao gồm trong chênh lệch giá và chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào khác.

Đối với các tài khoản có quyền truy cập trực tiếp vào thị trường, mức chênh lệch không bao gồm hoa hồng của chúng tôi. Thay vào đó, chúng tôi tính một số tiền cố định cho một doanh thu được hiển thị trong lịch sử của tài khoản ở cột “Hoa hồng”. Hoa hồng này là rất nhỏ.

Chúng tôi chấp nhận chuyển khoản thông qua các hệ thống thanh toán điện tử giúp duy trì chi phí giao dịch thấp và rất thuận tiện cho việc gửi một khoản tiền nhỏ.