MT5.ECN.

MT4.ECN.

CT.ECN.

MT4.VAR.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch?
Mở tài khoản Live hoặc Demo trực tuyến chỉ trong vài phút và bắt đầu giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng như các thị trường khác.
Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

Bạn có thắc mắc?

Liên hệ Chúng tôi:

Điện thoại: +1 849 9370815

email: [email protected]

MT4.ECN.

The currency pairs available for trading on MT4.ECN. account.

Symbol Average spread Min trade size in lots Step Contract size per lot
AUDCADi 2.1 0.01 0.01 100,000
AUDCHFi 4.4 0.01 0.01 100,000
AUDJPYi 1.7 0.01 0.01 100,000
AUDNZDi 2.9 0.01 0.01 100,000
AUDUSDi 0.7 0.01 0.01 100,000
CADCHFi 2.4 0.01 0.01 100,000
CADJPYi 1.7 0.01 0.01 100,000
CHFJPYi 1.3 0.01 0.01 100,000
EURAUDi 1.8 0.01 0.01 100,000
EURCADi 1.9 0.01 0.01 100,000
EURCHFi 0.8 0.01 0.01 100,000
EURGBPi 0.6 0.01 0.01 100,000
EURJPYi 0.8 0.01 0.01 100,000
EURNOKi 21 0.01 0.01 100,000
EURNZDi 2.8 0.01 0.01 100,000
EURSEKi 23 0.01 0.01 100,000
EURTRYi 25 0.01 0.01 100,000
EURUSDi 0.5 0.01 0.01 100,000
EURZARi 58 0.01 0.01 100,000
GBPAUDi 1.9 0.01 0.01 100,000
GBPCADi 4.5 0.01 0.01 100,000
GBPCHFi 1.6 0.01 0.01 100,000
GBPJPYi 1.3 0.01 0.01 100,000
GBPNOKi 31 0.01 0.01 100,000
GBPNZDi 2.0 0.01 0.01 100,000
GBPSGD 12 0.01 0.01 100,000
GBPUSDi 0.5 0.01 0.01 100,000
NZDCADi 5.5 0.01 0.01 100,000
NZDCHFi 4.5 0.01 0.01 100,000
NZDJPYi 2.4 0.01 0.01 100,000
NZDUSDi 0.9 0.01 0.01 100,000
USDCADi 0.8 0.01 0.01 100,000
USDCHFi 0.8 0.01 0.01 100,000
USDDKKi 11 0.01 0.01 100,000
USDJPYi 0.5 0.01 0.01 100,000
USDMXNi 62 0.01 0.01 100,000
USDNOKi 23 0.01 0.01 100,000
USDSEKi 29 0.01 0.01 100,000
USDSGDi 2.5 0.01 0.01 100,000
USDTRYi 5.0 0.01 0.01 100,000
USDZARi 36 0.01 0.01 100,000

Overnight Swap Rates

You can view the swap rates in your MetaTrader 4 trading terminal: right click on any instrument in the ‘Market Watch’ section, and then choose the ‘Specification’ option from the dropdown menu.