Gotowy do rozpoczęcia handlu?
Otwórz konto Live lub Demo online w zaledwie kilka minut i zacznij handlować na rynku Forex i innych rynkach.
Jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami:

telefon: +1 849 9370815

e-mail: [email protected]

Jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami:

telefon: +1 849 9370815

e-mail: [email protected]

Współpraca

Rozwijamy nasz program partnerski zgodnie z podstawowymi zasadami wspierającymi nasz biznes – maksimum możliwości dla swobodnego handlowania dla każdego naszego partnera.
Nasza firma oferuje Ci szeroki zakres możliwości zarabiania na FOREX rynku i na innych rynkach. To daje Ci podstawy, aby żyć Twoim życiem we własnym tempie; wolność wyboru handlowania zapewnia wolność wyboru w innych obszarach Twojego życia. Jednakże, możesz zarabiać nawet więcej, stając się jednym z naszych partnerów. Oferujemy łatwe i wysoce konkurencyjne warunki, więc możesz organizować zarówno Twoją pracę, jak i Twój czas wolny, tak jak Ci pasuje!

Powiększaj swoje dochody poprzez oferowanie Twoim klientom najlepsze usługi i warunki handlowania z dostępnych na rynku:

1. Agent: proste i dochodowe

Każdy nasz klient może łatwo stać się partnerem i otrzymywać prowizję od handlujących klientów. Polecaj innym używanie naszego serwisu brokerskiego i dawaj im swój link agenta do rejestracji. Wszyscy klienci, którzy wejdą na naszą stronę poprzez ten link, będą Twoimi klientami i dostaniesz prowizję od ich handlowania.

Warunki*:

Prowizja 0,3 punktu dla par walutowych  i 0,004% dla innych instrumentów;
Prowizja dla MT4.ECN. kont  25% od prowizji płaconej przez klientów;
Prowizja nie jest płacona dla CT.ECN kont;
Prowizja nie jest płacona dla transakcji z zyskiem/stratą mniejszą, niż 3 punkty dla EUR/USD lub mniejszą, niż 4 punkty dla innych głównych par walutowych lub mniejszą, niż 20 punktów dla innych instrumentów;
Prowizja jest liczona i płacona dziennie dla wszystkich zamkniętych transakcji;
Prowizja jest księgowana na koncie partnera i może być wypłacona poprzez użycie dowolnej, akceptowalnej metody płatności.
Jak zacząć:

  1. Otwórz konto rzeczywiste
  2. Zweryfikuj swoje konto
  3. Idź do Private Office i naciśnij “Become a partner” przycisk
  4. Otrzymasz swój Partner code
  5. Możesz używać tego kodu w osobistych linkach gdziekolwiek zechcesz (na Twojej stronie internetowej, na forach, reklamach, broszurach itp.)
  6. Handlujący, którzy wejdą na naszą stronę internetową poprzez takie linki, staną się AUTOMATYCZNIE Twoimi klientami – dostaniesz prowizję od ich transakcji

UWAGA: Churning jest całkowicie zakazany. Trader’s Way rezerwuje sobie prawo potraktować aktywność partnera jako churning  bez ŻADNEGO wyjaśnienia. W takich przypadkach ID partnera i promowany link zostaną zablokowane i cała prowizja unieważniona.

2. Broker wprowadzający: długoterminowa praca razem dla wspólnej korzyści

Jeżeli masz rozległe doświadczenie w handlowaniu i bazę klientów lub nauczasz handlowania, możesz stać się naszym brokerem wprowadzającym. W tym przypadku Twoja prowizja będzie większa, będziesz pracował według indywidualnych, uszytych na miarę warunków i będziemy Ciebie wspierać w Twojej pracy na wszystkie możliwe sposoby. Aby otrzymać nasz status brokera wprowadzającego, także potrzebujesz zarejestrować się w Private Office i wysłać Twoje zgłoszenie do [email protected].

3. Biała etykieta: Twoja własna marka, nasz niezawodny i sprawdzony w czasie model biznesowy

Nasi najbardziej aktywni, zaufani i ambitni klienci mogą wystąpić o status białej etykiety. To pozwoli Ci pracować pod Twoją własną marką z naszymi nowatorskimi produktami i niezawodnymi modelami biznesowymi. Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą współpracy, proszę wysłać zgłoszenie do [email protected].

Każdy partner jest dla nas wyjątkowy i cenny. Staramy się usatysfakcjonować każde potrzeby naszych klientów, aby mogli swobodnie handlować, swobodnie zarabiać i swobodnie żyć.

* Uwagi:

Trader’s Way rezerwuje sobie prawo do zmieniania lub modyfikowania zasad współpracy, zatrzymywać program lub dowolne jego części bez uprzedniego powiadomienia
Wszelkie sporne sytuacje nie występujące w niniejszych zasadach, będą przedmiotem decyzji Trader’s Way. Wszelkie decyzje przekazywane przez Trader’s Way będą rozpatrywane ostatecznie i wiążąco dla stron
Trader’s Way rezerwuje sobie prawo do unieważnienia zgłoszenia partnera bez podawania powodu
Trader’s Way rezerwuje sobie prawo do unieważnienia prowizji partnera bez podawania powodu
Trader’s Way rezerwuje sobie prawo do zablokowania ID partnera i promowanego linku bez podawania powodu
Angielskojęzyczna wersja tych zasad powinna być rozpatrywana nadrzędnie w stosunku do innych wersji językowych