Gotowy do rozpoczęcia handlu?
Otwórz konto Live lub Demo online w zaledwie kilka minut i zacznij handlować na rynku Forex i innych rynkach.
Jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami:

telefon: +1 849 9370815

e-mail: [email protected]

Jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami:

telefon: +1 849 9370815

e-mail: [email protected]

Zalety CFD

CDF jest finansowym instrumentem pochodnym, który pozwala inwestorom spekulować na ruchach ceny instrumentu bez potrzeby jego posiadania. To upraszcza proces handlowania wydatnie i wyklucza wymaganie nabycia instrumentu.
CFD (Contract for difference – kontrakt dla różnicy w cenie) jest umową pomiędzy dwoma stronami, zwykle określanymi jako kupujący i sprzedający, odnoszącą się do wartości poszczególnego instrumentu. Zgodnie z tą umową, kupujący będzie płacił sprzedającemu różnicę pomiędzy bieżącą wartością instrumentu i jego wartością na ustalony termin w przyszłości (w chwili zamykania kontraktu), jeżeli wartość instrumentu spada. Jeżeli wartość instrumentu wzrasta, sprzedający będzie płacił kupującemu. Tak więc, w kontrakcie na różnice transakcji, strona, która prawidłowo przewiduje kierunek ruchu ceny, osiąga zysk.

Wynalezione w Anglii, CFDsy były początkowo stosowane dla papierów wartościowych i obecnie są powszechnie używane, dzięki możliwości unikania pewnych podatków w kilku jurysdykcjach. Co więcej, CFDsy stały się powszechnie używane wśród prywatnych klientów, jako znacznie uproszczony proces handlowania, który pozwala na użycie znacznego stosunku dźwigni, co czyni spekulacyjne handlowanie bardzo zyskownym.

Używanie CFD pozwala na handlowanie znaczną liczbą różnych instrumentów finansowych, takich jak waluty, akcje, indeksy giełdowe, towary, surowce, metale, itd. i zwykle takie handlowanie może być przeprowadzone z jednego konta. Koszt transakcji z CFD jest znacznie niższy w porównaniu do rzeczywistego instrumentu, stosunek dźwigni jest większy, wymagania są prostsze i handlujący mogą handlować dowolnymi instrumentami, takimi jak futures, opcje, SPOT itd. Zwykle kontrakty CFD mają rzeczywistą bazę i ich cena precyzyjnie odzwierciedla bazę ceny instrumentu. Profit/Loss dla otwartego kontraktu jest stale wyliczane w czasie rzeczywistym i wyświetlany na Twoim terminalu.

Jedna ważna zaleta CFD, to to, iż możesz handlować w każdym kierunku; tj. możesz otwierać długie i krótkie pozycje.