برای شروع تجارت آماده اید؟
تنها در چند دقیقه به صورت آنلاین یک حساب Live یا Demo باز کنید و تجارت را در فارکس و سایر بازارها شروع کنید.
هر گونه سوال؟

با ما تماس بگیرید:

تلفن: +1 849 9370815

پست الکترونیک: [email protected]

هر گونه سوال؟

با ما تماس بگیرید:

تلفن: +1 849 9370815

پست الکترونیک: [email protected]

تماس با ما

تلفن : ۲۲۱۰ ۸۱۴۴ ۲۰ (۰) ۴۴ +

فاکس : ۴۸۰۱ ۷۰۲۳ ۲۰ (۰) ۴۴ +

میز معامله : ۲۱۲۰ ۸۱۴۴ ۲۰ (۰) ۴۴ +

حساب جدید : [email protected]

خدمات مشتریان : [email protected]

پشتیبانی فنی : [email protected]

اگر بخش خدمات نتواند مشکل شما را حل کند، لطفآ ای-میلی حاوی مشکل خودتان را در قالب شکایت به بخش شکایات ما به آدرس [email protected]  بفرستید.