Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: [email protected]

Join Us in Just 1 Minute!

Download MT4
MT5 Terminal

Niskie różnice kursu

Nasze techniczne możliwości i dostęp do płynności pozwalają nam ustalać minimalne różnice kursu do handlowania na każdym koncie. Rozumiemy potrzeby handlujących i oferujemy konta ze stałymi różnicami kursu lub ze zmiennymi różnicami kursu.

Wiemy, że każdy ma swoje własne preferencje odnośnie rodzaju różnic kursu, dlatego pozwalamy Ci dokonać wyboru.

Stałe różnice kursu zaczynają się od 2 pipsów, podczas gdy zmienne różnice kursu mogą być nawet niższe. Zmienne różnice kursu odzwierciedlają realność z większym poziomem precyzji, czy rynek faluje szeroko, czy nie.

Różnice kursu na naszych ECN kontach są zadziwiająco małe. Na najbardziej płynnej parze walutowej - EUR/USD - osiągają 0 pipsa! Różnice kursu na metalach, indeksach giełdowych, towarach również są minimalne. 

Any Questions?
Email Us: [email protected]

[email protected]
Quotations
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

USD Coin Only Accepted via Ethereum Protocol

Trader's Way clients can continue to deposit USD Coin (USDC) as usual into their trading accounts, however...

Learn more

Join Us in Just 1 Minute!

Download MT4MT5 TerminalMetaTrader for Mac
TradersWay's Facebook TradersWay's Telegram Channel TradersWay's Twitter TradersWay's Instagram
[email protected]