Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: sales@tradersway.com

Join Us in Just 1 Minute!

دانلود متاتریدر4
MT5 Terminal

همکاری

شرکت ما امکانات فراوانی برای کسب سود از بازار فارکس و سایر بازار ها عرضه کرده است. این امکان  بنیانی در اختیار شما قرار داده می شود، تا زندگی را با گام های خود پیش بگیرید؛ و آزادی انتخاب در تجارت ضمانت آزادی شما در سایر شؤن زندگی است. و اگر همکار ما شوید ، سود بیشتری نیز بدست خواهید آورد. ما شرایط آسان و رقابتی عرضه کرده ایم تا زمان کار و تفریح شما در اختیار خودتان باشد.

شما می توانید طی چند مرحله ساده همکار ما شوید.

۱ . کارگزار : آسان  و سودآور

چگونه شروع کنید:

   ۱ . یک حساب واقعی باز کنید

  ۲ . به دفتر خصوصی رفته و کلید"همکار شوید" –Become a partner    -- را کلیک کنید

  ۳ . یک کد همکار دریافت می کنید

  ۴ . شما می توانید این کد را در وب – لینک های شخصی خود (در وب سایت ، انجمن ها ، آگهی ها ، بروشور ها و غیره ) قرار دهید

 ۵ . معامله گری که از طریق وب سایت شما و این لینک ها وارد سایت ما شوند بطور خودکار مشتری شما می شوند و از معاملات آنها کمیسیون دریافت می  کنید

شرابط و مقررات:

  • کمیسیون برای جفت ارزها 0.3 پپ و برای سایر ادوات مالی 0.004% است.
  • کمیسیون برای حساب های MT4.ECN ، میزان 25% از کمیسیون می باشد.
  • کمیسیونی از حساب ای CT.ECN به IB ها پرداخت نمی شود.
  • برای معاملاتی که در جفت ارز eur/usd با کمتر از 3 پپ و سایر جفت ارزها با کمتر از 4 پپ بسته شوند، کمیسیونی پرداخت نمی شود. این میزان برای سایر ادوات مالی 20 پپ است.
  • کمیسیون ها به صورت روزانه برای معاملات بسته شده محاسبه می شوند.
  • کمیسیون به حساب کاربری IB واریز می شود و هر زمان قابل برداشت است.  

راه های تماس

farsi@tradersway.com

Skype:tw.sales.far

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

bob@tradersway.com
Quotations
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

No Deposit Fees

TradersWay waives commissions during holiday season.

Learn more
bob@tradersway.com