Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: sales@tradersway.com

Join Us in Just 1 Minute!

متاتریدر 4
متاتریدر 5

کمیسیون معاملات در طول COVID-19 به نصف کاهش می یابد

شرکت Trader’s Way به منظور پشتیبانی هرچه بیشتر از مشتری های خود کمیسیون حساب های متاتریدر ECN را در مدت شیوع بیماری فوق الذکر به نصف تقلیل می دهد.

TradersWay از 50٪ كاهش كمیسیونهای خود در تمام حسابهای ECN MetaTrader خبر داد تا در بحران COVID-19 از مشتری هایش پشتیبانی كند. این اقدام با هدف حمایت از مشتریان شرکت در هنگام اوضاع بد اقتصادی انجام شده است.

50%-off-600

وقتی    COVID-19 در سراسر دنیا به مردم آسیب میزند ، TraderWay در تلاش است تا به مشتریان خود در این مواقع دشوار کمک کند. با آگاهی از اثرات منفی این بیماری همه گیر، این شرکت تا پنجاه درصد از کمیسیون خود را در همه حساب های متاتریدر ای.سی.ان که Turnover آنها از یکصدهزار دلار کمتر است را تا 50 درصد کاهش داده است.

هدف از این کاهش تأثیر مثبت بر سود مشتریان و در عین حال کاهش هزینه های معاملات است. این تغییر در مورد کلیه معاملات جدید که در تاریخ و بعد از دوشنبه ، 13 آوریل سال 2020  اعمال می شود و تا تاریخ 14 ژوئن 2020 ادامه خواهد یافت.TradersWay با رائه شرایط نامحدود و منصفانه سعی به ترغیب مشتریان خود دارد، بدون پرداخت هزینه سپرده کنید.

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

bob@tradersway.com
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

System Emails Issue

We have found that clients have been having issues receiving our system emails, which include withdrawal &a...

Learn more

سرور های جدید MT4 ECN آنلاین شدند

ما برای همه حساب های MT4.ECN که جدید افتتاح میشوند یک سرور لایو جدید اضافه کرده ایم. این سرور حساب هایی که...

Learn more

bob@tradersway.com