سی.تریدر وب

cTrader Web قیمت های شفاف را ارائه میکند، انجام معاملات با سرعد رعد و تمام ویژگی های نرم افزار cTrader را در مرورگر وب به ارمغان می آورد. هم اکنون شما می توانید از هر رایانه ای که دسترسی به اینترنت داشته باشد، تنها با استفاده از مرورگر وب به تجارت بپردازید.

ctweb

ویژگی های cTrader

  • تجارت از هر جا و مکانی
  • پشتیبانی از تمام مرورگرهای وب اصلی
  • حسابی مشابه در cTrader و cTrader Web
  • قیمت های شفاف مرحله 2
  • چارت های پیشرفته و دسترسی به تحلیل های تکنیکال
  • حق انتخاب تجارت تنها با یک کلیک
  • شما میتوانید به cTrader Web از طریق لینک روبرو دسترسی داشته باشید. ct.tradersway.com

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

bob@tradersway.com
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

Stellar Lumens (XLM) now accepted for deposits and withdrawals

Trader's Way accepts Stellar Lumens (XLM) for deposits and withdrawals into all trading accounts.

Learn more

bob@tradersway.com