سی.تریدر وب

cTrader Web قیمت های شفاف را ارائه میکند، انجام معاملات با سرعد رعد و تمام ویژگی های نرم افزار cTrader را در مرورگر وب به ارمغان می آورد. هم اکنون شما می توانید از هر رایانه ای که دسترسی به اینترنت داشته باشد، تنها با استفاده از مرورگر وب به تجارت بپردازید.

ctweb

ویژگی های cTrader

  • تجارت از هر جا و مکانی
  • پشتیبانی از تمام مرورگرهای وب اصلی
  • حسابی مشابه در cTrader و cTrader Web
  • قیمت های شفاف مرحله 2
  • چارت های پیشرفته و دسترسی به تحلیل های تکنیکال
  • حق انتخاب تجارت تنها با یک کلیک
  • شما میتوانید به cTrader Web از طریق لینک روبرو دسترسی داشته باشید. ct.tradersway.com

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

bob@tradersway.com
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

2021 US Presidents' Day Holiday Trading Schedule

We would like to inform you that, due to the upcoming US Presidents’ Day on February 15, the trading schedu...

Learn more

2021 Martin Luther King Holiday Trading Schedule

Due to the Martin Luther King holiday in the United States, the following instruments will close at the fol...

Learn more

bob@tradersway.com