صفحه اصلی > گزینه های پرداخت پول > وب مانی

وب مانی

وب مانی یکی از سیستم های پرداخت پول آنلاین است که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده است. در ابتدا مشتریان هدف این سیستم شهروندان روسیه بودند اما بعد ها در سراسر دنیا گسترش یافت.

از جمله صرافی های معتبر در ایران که مشتریها میتوانند استفاده کنند www.wallet.ir است

ما برای واریز یا برداشت پول از طریق وب مانی کمیسیونی نمی گیریم اما وب مانی مبلغی کار مزد می گیرد. (تفضیل آنرا ببینید) . حداکثر و حداقلی در نقل و انتقال پول از طریق وب مانی وجود ندارد.

سلب مسؤلیت

خدمات و محصولاتی که از طریق ما به عنوان بازرگان عرضه می گردد ، بنا به درخواست یا دستور شخص یا  نهادی که اداره کننده وب مانی است ، فراهم نشده است. ما بدین وسیله اعلام می کنیم که یک نهاد مستقل هستیم که خدمات ارائه داده و تصمیمات مستقل درباره قیمت ها و پیشنهادات خود می گیریم. منابع و نهاد های اداره کننده سیستم تبادل پول وب مانی هیچ گونه کمیسیون، درصد یا جایزه / خسارتی در ازای خدمات و محصولات ما نمی گیرند و مسئول فعالیت های ما نیستند. احرازی که توسط وب مانی صورت می گیرد فقط صحت هویت و آدرس تماس ما را تایید می کند. این احراز با اراده آزاد خود ما صورت گرفته و به معنای ارتباط ما فعالیت های بازرگانی کارکنان وب مانی نیست.

Any Questions? Chat us Email Us: sales@tradersway.com
Join Us in Just 1 Minute! Apply Online Download MT4

bob@tradersway.com