Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: sales@tradersway.com

Join Us in Just 1 Minute!

دانلود متاتریدر4

وب مانی

وب مانی یکی از سیستم های پرداخت پول آنلاین است که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده است. در ابتدا مشتریان هدف این سیستم شهروندان روسیه بودند اما بعد ها در سراسر دنیا گسترش یافت.

از جمله صرافی های معتبر در ایران که مشتریها میتوانند استفاده کنند www.wallet.ir است

ما برای واریز یا برداشت پول از طریق وب مانی کمیسیونی نمی گیریم اما وب مانی مبلغی کار مزد می گیرد. (تفضیل آنرا ببینید) . حداکثر و حداقلی در نقل و انتقال پول از طریق وب مانی وجود ندارد.

سلب مسؤلیت

خدمات و محصولاتی که از طریق ما به عنوان بازرگان عرضه می گردد ، بنا به درخواست یا دستور شخص یا  نهادی که اداره کننده وب مانی است ، فراهم نشده است. ما بدین وسیله اعلام می کنیم که یک نهاد مستقل هستیم که خدمات ارائه داده و تصمیمات مستقل درباره قیمت ها و پیشنهادات خود می گیریم. منابع و نهاد های اداره کننده سیستم تبادل پول وب مانی هیچ گونه کمیسیون، درصد یا جایزه / خسارتی در ازای خدمات و محصولات ما نمی گیرند و مسئول فعالیت های ما نیستند. احرازی که توسط وب مانی صورت می گیرد فقط صحت هویت و آدرس تماس ما را تایید می کند. این احراز با اراده آزاد خود ما صورت گرفته و به معنای ارتباط ما فعالیت های بازرگانی کارکنان وب مانی نیست.

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

Chat Us
bob@tradersway.com
Quotations
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

TradersWay MetaTrader 5 Demo Accounts Now Released

We are pleased to announce the release of the TradersWay MetaTrader 5 platform, in line with our vision of...

Learn more
bob@tradersway.com