پرفکت مانی

پرفکت مانی یک سرویس برجسته مالی است که به مصرف کننده این اجازه را میدهد تا به صورت آنی پرداخت هایشان را انجام دهند و وجوه شان را با امنیت بالا منتقل کنند. موقعیتی بسیار عالی برای مشاغل اینترنی و مصرف کننده های آنلاین. 

از جمله صرافی های معتبر در ایران که مشتریها میتوانند استفاده کنند: www.wallet.ir است

شرایط و ضوابط:

  • هیچگونه مینیمم یا ماکزیمم برای ترکانش های پرفکت مانی وجود ندارد.
  • برای سپرده گذاری ما هیچکونه کمیسیونی اخذ نمی کنیم اما 1% فی برای برداشت ها اخذ می شود

Any Questions?
Email Us: [email protected]

[email protected]
قیمت ها
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

USD Coin Only Accepted via Ethereum Protocol

Trader's Way clients can continue to deposit USD Coin (USDC) as usual into their trading accounts, however...

Learn more

[email protected]